Deutsch
English

FAAC 422 PED.CBC

  • Optimal lösning för gånggrindar
  • För högfrekvent användning
  • Självhämmande, håller grinden i läge när strömmen är avslagen
  • Mekaniska ändstopp
  • Snabb!

Elmotor

230 VAC

Öppningstid

8 sek.

Max användning

70 ggr/tim

Storlek

827x120x85 mm

Vikt

7 kg

IP-klass

IP 55

Visa dokument
Copyright 2010 © FAAC Nordic AB | Box 125, SE-284 22 Perstorp Sweden | Telefon +46 435 77 95 00 | Fax +46 435 77 95 29 | info@faac.se