Deutsch
English
Om oss

FAAC  en doldis som sällan syns men som alltid är närvarande

FAAC Nordic AB ägs idag av det Bologna-baserade FAAC S.p.a. och ingår därmed i den globala FAAC-koncernen som är representerat i mer än 70 länder i världen. I Norden har FAAC en delad bakgrund, dels i företaget FAAC Scandinavia AB som har sin bakgrund i Bankeryd sedan 80-talet och dels i företaget DAAB Portteknik AB sedan mitten av 70-talet. När de två Svenska bolagen slogs samman 2010 bildades FAAC Nordic AB som har sitt huvudkontor i Perstorp. FAAC Nordic jobbar i huvudsak med två affärsområden, automatik för slagdörrar och skjutdörrar samt automatik för grindar och portar.
FAAC utvecklar och tillverkar sedan början på 60-talet förstklassiga drivutrustningar för dörrar, portar, grindar och bommar. Lite elakt skulle man kunna påstå att ju mindre vi syns desto bättre är vi. Och närvarande är vi på många ställen, främst i Norden. Med inträdet av våra nya ägare fokuseras också på export av DAABs produkter utanför Norden. I Norden är våra produkter vida kända för sin enastående kvalitet och funktion. Nu för vi kunnandet och våra idéer ut på export, främst till den europeiska marknaden. Behovet av förstklassig drivutrustning för grindar, portar och bommar i Europa och övriga världen är enormt och bara ökar, inte minst drivet av ett ökat säkerhetstänkande. Detta uppdämda behov sammanfaller mycket väl med vår och våra nya ägares strategi. Vi är redo och väl rustade för världen, den utanför Perstorp och Bankeryd...
Copyright 2010 © FAAC Nordic AB | Box 125, SE-284 22 Perstorp Sweden | Telefon +46 435 77 95 00 | Fax +46 435 77 95 29 | info@faac.se