Deutsch
English

CE-märkning av Portar, Grindar, Vägbommar, Pollare och Dörrar

Är du Säker?

Är du säker på vad som gäller för att CE-märka en installerad motordriven Port, Grind eller Dörr? Om inte kan du bli det med FAACs hjälp.

FAAC är marknadsledande inom området Automatik för Portar, Grindar, Dörrar, Pollare, och Vägbommar och då inte bara funktionellt och kvalitetsmässigt  vi prioriterar säkerhet framför allt!

Som leverantör av elektronisk och mekanisk automation för din Grind, Port eller Dörr lägger vi stor kraft i att säkerställa slutkundens kompletta leverans  speciellt ur ett säkerhetsperspektiv. Alla FAACs produkter levere-ras i enlighet med gällande lagar och förordningar vilket också intygas i våra tillverkardeklarationer. Produk-terna levereras med information om hur automatiken skall monteras på plats för att uppfylla alla säkerhets-krav.

Vi vill att du ser FAAC som din säkerhetspartner, därför erbjuder vi kostnadsfri rådgivning till alla våra kunder. Denna rådgivning kan röra sig om frågeställningar kring allt som rör säkerhet och dess regelverk mm, här kommer ett axplock ur viktiga säkerhetsfrågor;

Regelverk, Direktiv, Förordningar, Harmoniserade Standarder
  -Maskindirektivet 2006/42/EG
  -Elektro Magnetisk Kompabilitet EMC Direktiv 2004/108/EG
  -Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
  -Byggproduktförordningen 305/2011
  -Portstandarden SS-EN 13241-1+A1:2011
  -Maskinsäkerhet-StyrsystemSäkerhetsrelaterade delar,
   konstruktionsprinciper SS-EN ISO 13849-1:2008 samt
   validering av säkerhetskretsarna enligt
   SS-EN ISO 13849-2:2012
  -Dörrstandard SS-EN 16361:2013 och SS-EN 16005:2012
  -Prestandadeklaration
Dokumentation för CE-märkning
   Frågor kring de dokumentationskrav som finns för Dörr,
   Port eller Grind med Automatik med avseende
   på installation, säkerhets översyn, besiktning, underhåll
   mm
  -Vad menas med Egenförsäkran?
  -Hur gör man en Riskanalys?
  -Vad är en "EG Försäkran för inbyggnad" respektive en "EG Försäkran om överensstämmelse"?
  -Hur göra riskanalys på en installerad port, grind eller dörr?
  -Vilka krav/ansvar ställs på Installations- och
   underhållsinstruktioner samt Bruksanvisning
  -Vad är en Prestandadeklaration?
CE-märkning
  -Vad gäller för lansering av ny produkt?
  -Vad är Typtest?
  -Vad är Prestandatest?
  -Vad gäller för icke komplett maskin
  -Vad gäller för komplett maskin
  -Vad gäller för komplett maskin installerad på plats
  -Hur CE-märka när man köper automatiken från en
   leverantör och Dörr, Port eller Grind från en annan?
Säker drift
  -Vad gäller för Port/Grind: vilka säkerhetskrav måste man
   ställa på klämskydd, belastningsvakt godkänd för
   personskydd mm?
  -Vilka krav ställs på förebyggande underhåll och besiktning?
  -Vad gäller för Dörr: Säkerhetskrav på sensorer och skydd mm?
  -Vad gäller för Högenergi / Lågenergi applikationer?
FAAC erbjuder inte bara rådgivning utan vi kan även:
  -Utföra utbildningar och rådgivningar om allt ovan, både för
   tekniker och säljare
  -Erbjuda extern experthjälp på lagkrav, säkerhetsfrågor etc
   på detaljnivå för tex produktutveckling av Port eller Grind
  -Utföra säkerhetstester på Dörr, Port eller Grind i Perstorp
   eller på plats
  -Medverka i valideringsprocesser
Copyright 2010 © FAAC Nordic AB | Box 125, SE-284 22 Perstorp Sweden | Telefon +46 435 77 95 00 | Fax +46 435 77 95 29 | info@faac.se