Kvalitén har egna regler

Prestanda, tillförlitlighet och pris är de underförstådda kraven på varje FAAC-produkt. FAAC.

För att upprätthålla samma höga kvalitetsnivåer som alltid har varit utmärkande för företaget har FAAC valt att kontinuerligt investera i innovation, både i fråga om teknik, metoder och organisation. All personal åtar sig att i det dagliga arbetet följa företagets policy och värderingar som syftar till att höja kvalitén hos varje enskild verksamhet inom koncernen.

Certifiering är lika viktig som innovation
  • FAAC och certifiering går hand i hand. Till att börja med är FAAC:s ledningssystem för kvalitet certifierat enligt ISO 9001:2015. Certifikatet hittar du här.
  • Pollaren M30 har testats enligt kriterierna som är fastställda i standard ASTM F 2656-07 och har blivit certifierad för högsta möjliga skyddsklass.
  • FAAC har erhållit UL/CSA-certifieringen för alla automatiska grindar och dörrar till USA. Certifieringen garanterar säkerheten för alla elektriska komponenter och produkter med särskild tonvikt på förebyggande av brand och elstötar.
  • Certifieringen enligt TÜV gäller för FAAC:s automatiska dörrar och FAAC:s säkerhetsprodukter för automatiska dörrar för såväl standardbruk som utrymningsvägar.
  • NEMKO-certifieringen anger att de automatiska dörrarna har testats och blivit certifierade för flera miljoner cykler. Detta dokument intygar att produkten inte behöver något underhåll förrän den har uppnått 2 000 000 användningscykler.
Tekniken med det gröna hjärtat

SAFE & GREEN är FAAC:s uttryck för en ny syn på automation och svaret på de frågor som alltid har varit centrala i FAAC:s affärsidé:

  • Säkerhet hos automationssystemen i överensstämmelse med kraven i EU-direktiv och gällande standarder.
  • Minskning av energiförbrukningen för mindre miljöpåverkan och kostnadsbesparing för slutanvändaren.
SafeZone Logotype
GreenTech Logotype

SAFEzone betecknar FAAC:s 230 V eller 24 V hydrauliska och elektromekaniska automationsutrustningar där användningen av nya elektroniska styrkort och anordningar som t.ex. den nya absoluta encodern SAFEcoder (FAAC-patent) gör det möjligt att både ta fram fullt överensstämmande system och att uppgradera redan installerade FAAC-system utan att automations­utrustningarna behöver bytas ut.

Tack vare GREENtech erbjuds system för automatisering av grindar där kretskort av den senaste generationen kombineras med patenterade tekniska anordningar eller innovationer.

Målet om större miljöhänsyn och mervärde för slutanvändaren säkerställs genom den mätbara minskningen av energikostnaderna för driften av systemet utan att göra avkall på de höga prestandanivåerna hos FAAC:s automationsutrustningar.

Innovation, steg för steg
OmniDec Logotype
Betecknar produkter med inbyggt universellt avkodarsystem för fjärrkontroller.
 
2Easy Logotype
Betecknar kretskorten som medger tvåtrådig kabeldragning (FAAC:s egenutvecklade protokoll), enkelt system för installation av system med kaskadkoppling av de olika tillbehören.
 
Hybrid Logotype
Betecknar de hydrauliska automatikerna med 24 V elmotor.
 
Connection Logotype
Betecknar kretskort som är kompatibla med externa moduler som gör det möjligt att fjärrstyra automations­utrustningarna. Om kretskortet medföljer som standard till automations­utrustningen är produkten försedd med denna logotyp.
 
EnergySaving Logotype
Betecknar automatiska dörrar utrustade med anordning som genom att den fastställer åt vilket håll personen går optimerar öppnings- och stängnings­tiderna och förhindrar onödiga utsläpp av inomhusluft.
 
Den viktigaste certifieringen finns i vårt dna.

Varumärken, patent och certifieringar vittnar om och befäster ständigt FAAC:s affärsidé som vi alltid har betraktat som ”vår viktigaste certifiering”.

FAAC:s ständiga strävan efter produkt- och komponentkvalitet, valet av leverantörer och den noggranna kontrollen av kvalitén och tillverkningsprocessen har sedan 1965 gjort FAAC till ett varumärke som har gott renommé i hela världen med avseende på tillförlitlighet, höga kvalitetsstandarder, överensstämmelse med standarder och säkerhet för kunderna.

Stäng