Vi har alla siffror för att vara nummer 1.

 

Siffror räknas.

För FAAC-koncernen har de uppnådda siffrorna i världen verkligen betydelse. Våra femtio år i branschen är t.ex. ett viktigt målsnöre, framförallt för att sätta upp nya mer ambitiösa och allt mer betydande mål. För oss som har uppnått dem och för alla de som kommer att kunna förbättra sina liv tack vare FAAC-tekniken som räknat i siffror kan skryta med det största antalet patent: hela 42 st. Automationsutrustningen för grindar föddes tack vare en intuition hos vår grundare som var först med att ta fram och utveckla den. Och för oss är den alltid på första plats i världen. Och i våra hjärtan.

 
Vissa drömmar förverkligas alla under samma himmel.

FAAC:s stolthet går bortom Made in Italy, eller rättare sagt stannar ett steg före. Drömmen som var först med att öppna automationens dörrar för alla uppstod i samma landsdel som sett många världsomspännande tekniska innovationer födas.

Vi vill tro att det inte är en tillfällighet.

Vi understryker gärna att den beslutsamhet som präglat vissa eldsjälar alltid har haft en bra grogrund här i vårt Emilien och att det har funnits ”sanna” entreprenörer med visioner som alltid har varit beredda att kavla upp ärmarna i sin strävan att hela tiden förbättra sitt arbete.

Det är uppenbart att tekniken ”Made in Emilia” bygger på forskning, kvalitet och innovation, men även och framförallt av drömmar … hos kvicktänkta människor.

 
Kvalitet, säkerhet, forskning och utveckling:
Fyra ess som vi alltid har på hand.

Teknik är självklart ingen tävling, men det finns faktorer som gör den till en vinnare, närmare bestämt när tekniken blir tillförlitlig och förbättrar livet dag efter dag.

Det är därför som kvalitet och säkerhet går hand i hand hos FAAC: De förutsätter varandra. Och båda får ständig näring av forskning och utveckling.

Alltsammans låter väldigt enkelt så här i efterhand. Bakom varje produkt och varje patent som förbättrar produkten finns det många människor, lika mycket hängivenhet och en stor, mycket stor tillfredsställelse: framförallt våra kunders.

 
En koncern, många siffror, ett enda mål.

1 800 medarbetare, 32 filialer i 5 världsdelar, mer än 80 officiella återförsäljare över hela världen. Detta är siffrorna för att beskriva en verksamhet under ständig utveckling: FAAC-koncernen.

Medan det tekniska hjärtat fortsätter att slå i Bologna har FAAC koncentrerat koncernens elektroniktillverkning till Dublin och skapat oumbärliga synergier för att uteslutande erbjuda produkter enligt FAAC:s värden: innovativa, tillförlitliga och oslagbara.

 
Stäng