Stäng

FAAC I NORDEN

FAAC Nordic har varit verksamma i Norden sedan 1974 då vi startade med automation för Industrivikportar. På den tiden hette bolaget DAAB Portteknik och man utvecklade under 70- och 80-talet DAAB automatik för Industrivikportar, Slag- och Skjutgrindar samt Vägbommar.

I Norden är våra produkter sedan länge kända för sin kvalitet och funktion i vårt klimat. Behovet av drivutrustning för grindar, portar, dörrar och bommar i Europa och övriga världen är stort och bara ökar, så även här i Norden, inte minst drivet av ett ökat säkerhetstänkande. Vi är övertygade om att vårt breda sortiment av automationer innehåller något för de flestas önskemål och applikationer.

Vi är idag drygt 40 anställda i det Nordiska Teamet som förutom produktionspersonal och säljare inkluderar produktutvecklare, elektronikspecialister och maskiningenjörer.

 

Hela personalen hos FAAC Nordic

 
Solceller

Automation av:

 • Vikgrindar
 • Slaggrindar
 • Skjutgrindar
 • Vikportar
 • Slagportar
 • Slagdörrar
 • Skjutdörrar
 • Vägbommar
 • Personspärrar
  Rotationsgrindar
  Immigration gates
  Speed gates för kontor, gym, arenor mm.
 
 
Montering av elskåp.

Vi bygger alla apparatskåp utefter kundkrav, vilket gör att vi håller vår position i marknaden. All efterfrågad kunskap finns i huset och vi sätter oss in i kundens problematik i ett tidigt stadie. Efter leverans lämnar vi efter oss ett tydligt men detaljerat el-schema som är unikt för varje styrskåp vi bygger. Kundanpassade produkter och lösningar för krävande applikationer är ett signum sedan gammalt och DAAB’s gamla ordspråk ”Special är standard för oss”.

 

När företaget bildades hyrde vi in oss i en liten del av de lokaler där vi finns idag. I början på 90-talet köpte vi marken och de fastigheter vi till en början hyrde. I slutet av 90-talet byggde vi vårt nuvarande lager och produktionsdel och idag har vi totalt ca 4500 kvm modern produktions-, lager och kontorsyta. Här nedan ser du hur vi har det idag.

FAAC Satellitbild

Stäng