5 decennier, en historia som har förändrat historien.

Årtal för FAAC.
1965/1974
En man med genial uppmärksamhet!
 

1965 noterade Giuseppe Manini, på den tiden byggentreprenör, att grindarna till bostadshusen alltid förblev öppna. Man var tvungen att gå ur bilen för att öppna dem men sedan var det ingen som gick ur bilen igen för att stänga dem.

Lösningen? Det var han som hade den.

På samma sätt som de stora uppfinnarna som kom före honom skapade Giuseppe Manini handgjorda små mästerverk av hydraulisk teknik. På detta sätt föddes FAAC:s huvudprodukt: modell 750 för nedgrävning, det första automationssystemet för grindar.

Modell 750 åtföljdes av modell 400, den första med extern slaggrind, och huvudprodukterna i dagens sortiment av hydrauliska produkter. Det blev snabbt nödvändigt att skapa ett brett återförsäljarnät för att få ut dem på marknaden.

 
1965/1974
Och visst fungerade idén

Under dessa år antogs den första stora ”utmaningen”: från elegant hantverk förvandlades tillverk­ningen till en industriell process som kunde möta de höga kvalitetsstandarderna.Modell 402 var den första produkten som framställdes genom serietill­verkning. Man tog fram gjutformar i aluminium, utforskade nya material som t.ex. ventiler i POM, började använda gerotor­pumpen som var mer tystgående och effektiv än kugghjulspumpen: komponenter som alla kom att tillföra prestanda och innovation åt produkten.

 
Expansion och konsolidering.

De första filialerna bildades. De var direkt kopplade till huvud­anläggningen och distribuerade produkterna.

Parallellt med detta startade man de första utbildningskurserna som var nödvändiga för att skapa och framförallt ”forma” den första specialiserade säljkåren.

Succén tog sig utanför gränserna och spred sig utomlands genom att man öppnade två dotterbolag. Samtidigt förlades i Zola Predosa det som under de kommande åren skulle komma att bli huvudsätet för en allt mer framåt­blickande koncern.

 
1985/1994
Den elektroniska eran inleddes.

Genom utvecklingen av elektroniken och implemen­teringen av en teknik som dittills hade varit förbehållen dator­branschen inleddes en ny era även för FAAC-produkterna. De första kretskorten med mikro­processor togs fram som gjorde det möjligt att utveckla system som erbjöd mycket mer än kommandot Öppna/Stäng!

 
Tillverkningen korsade Engelska kanalen.

Jakten på den optimala kvalitén inom alla områden gjorde att elektroniktillverkningen förlades till Irland. Här utvecklades de bästa komponenterna i världen och man försåg de största internationella företagen i elektronikbranschen.
Under denna period kom även BLUE LINE, den första serien med tillbehör som kännetecknas av en enhetlig design.

 
Nya lösningar, allt fler patent.

Genom införandet av nya elektromekaniska produkter utökades sortimentet och användningskategorierna: en mer kostnadseffektiv teknik utan att behöva avstå från kvalitetsstandarden. Parallellt med detta fortsatte man att skydda sina idéer genom en lång rad med patent bland vilka de två generationerna av sändaren med Self Learning-tekniken (nuvarande SLH) utmärkte sig.

Denna uppfinning gjorde det möjligt att lägga till sändare till systemet utan att vara på plats och ställa in den rullande koden (rolling code). Den automatiska generationen av koder via algoritm gjorde det mycket svårare att kopiera sändaren och var därmed mycket säkrare att använda.

 
1995/2004
Stor teknik, små mått.

SMT-tekniken (Surface Mount Technology) utvecklades, vilket avsevärt minskade formatet på kretskorten och därmed också på produkterna som skulle rymma dem. Den minimerade sändaren banade väg för konceptet med dagens fjärrkontroller i fickformat.

Investeringen i konstruktionen var enorm. Kretskorten blev alltmer komplexa och smartare. För att kunna framställa dem krävdes en alltmer avancerad teknik.
BUS 2easy lanserades, ett tvåtrådigt kommunikationssystem mellan kretskort och tillbehör som avsevärt förenklade installationen av systemet och dess kringutrustning.

 
Välkommen till 3D-eran!

Uppmärksamheten på och omsorgen om kvalitén krävde större kontroll över produktutformningen. Införandet av 3D CAD gjorde att alla processer för framtagande av prototyper och utrustningar för delarna gick snabbare. Detta gjorde det möjligt att förutse eventuella störningar i monteringen som var svåra att upptäcka med det tidigare 2D-systemet.

 
2005/2014
Innovation och säkerhet.

24 V-tekniken implementerades som medgav en större kontroll av motorn och som dessutom svarade perfekt mot de nya standarderna utan att införa ytterligare säkerhetsanordningar.

 
Inte bara kvalitet

Genom att utrusta den hydrauliska automatiken med 24 V tekniken skapades det senaste produktsortimentet HYBRID: Prestanda och säkerhet var nu förenade i en enda produkt.
Ämnet energibesparing stod ännu inte för dörren när man tack vare patentet CYCLO erhöll maximal prestanda ur en reducerväxel med reducerad energiförbrukning.
På detta sätt föddes konceptet som kom att vara ledande under den närmaste framtiden: SAFE & GREEN som sedan kom att tillämpas även på 230 V-modellerna.

 
Skräddarsydda lösningar

Den mycket omfattande massproduktionen kunde inte längre uppfylla det alltmer ökande behovet av kundanpassade produkter. FAAC införde därför TOYOTA SYSTEM. Dess tillverkningslinjer blev ONE PIECE FLOW Varje produkt monterades i en och samma cykel vilket resulterade i en bättre flexibilitet, en högre kvalitet och en större tillverkningskapacitet.

 
Smart logistik

Mot denna bakgrund granskades även de logistiska flödena. De små lagren som var utspridda över hela landet ersattes av större enheter som kunde lagerföra fler produkter och snabbt expediera orderna.

 
2015...
 
Företag
1979
 • FAAC Switzerland
1981
 • FAAC France
1984
 • FAAC GMBH
1985
 • FAAC U.K
1988
 • FAAC U.S.A.
1989
 • FAAC Electronics (NAL)
1990
 • FAAC Spain
1994
 • Genius
1999
 • Spazio Italia
2002
 • FAAC Poland

  FAAC Scandinavia

  FAAC Benelux

2006
 • Altron
2007
 • DAAB

  FAAC Australia

  FAAC Dubai

  FAAC Turkey

  FAAC Russia

2010
 • Clemsa
2011
 • Kemko/DSS
2012
 • Rossi Industrias

  Eletromecanica

Produktserier
1995/2004
 • Serie Passagekontroll
 • 930 släpps, föregångaren till hela det nuvarande sortimentet av AUTOMATISKA DÖRRAR.
 • Serie Motorer för fönsterluckor
2005/2014
 • FAAC City släpps (pollarna i den nuvarande serien J)
 • Rörformade motorer
 
Stäng