Stäng

POLLARE

När säkerhet möter estetik

Pollare är robusta och pålitliga säkerhetsprodukter som används för att kontrollera tillträdet till områden med begränsad passage, ofta stadskärnor, gågator och offentliga platser.

Automatiska pollare är utrustade med hydraulenhet som möjliggör pålitlig öppning och stängning på kommando eller automatiskt vid detektering av auktoriserade fordon genom att integrera avancerad teknik och säkerhetsfunktioner, såsom fordonsslinga och nummerplåtsavläsning.

Beroende på vilken säkerhet som önskas har vi delat upp dem i nedan klassning.

Stäng