Certifiering

HYBRID

Hybrid

Märkning för hydrauliska manöverdon med en 24 V elektrisk motor.