Certifiering

PAS 68

PAS 68

PAS 68 är en internationell standard för tester av fordonshinder.

PAS 68 var från början en brittisk standard.

Med fordonshinder avses pollare, barriärer och andra produkter som skyddar mot fordonsbaserade attacker och tillbud.