SÅ SKYDDAR FAAC NORDIC DINA PERSONUPPGIFTER

Referens: Dataskyddsförordningen (GDPR EU) 2016/679

Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas direkt eller indirekt till en privatperson som är i livet. Personuppgiftslagen gäller för behandling av personuppgifter såväl av myndigheter, företag som enskilda individer.

Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på FAAC värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara de personer som jobbar med uppgifterna har tillgång till informationen.

Så här behandlar FAAC dina personuppgifter

FAAC behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Vi behandlar de uppgifter du ger oss för att vi skall kunna utföra det avtal vi har med dig. Vi lagrar dessa uppgifter i maximalt 10 år för att kunna ge våra kunder den service man lagligt kan förvänta sig av oss. Vi strävar efter att inte behandla personuppgifter med tredje part, vi gör det enbart för att uppfylla myndighetskrav eller uppgjorda avtal.

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som FAAC behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post. Du kan tex avanmäla dig från våra nyhetsbrev, antingen genom att följa länken i ett nyhetsmail eller genom att kontakta oss på 0435 77 95 00.


Med vänlig hälsning

 Ola Hansson, vd

Ola Hansson 
VD

Stäng