Certifiering

ASTM

ASTM

ASTM International är en av de viktigaste amerikanska aktörerna inom standarder med internationell betydelse, jämte ANSI.

ASTM engagerar sig inte i efterlevnad av normerna, utan det är frivilligt eller en sak för myndigheter i förekommande fall.

Delar av de standarder som organisationen har utvecklat har införlivats med amerikansk federal lagstiftning eller i andra länder.