Certifiering

CE-MÄRKNING

CE-märkning

CE märkning är en obligatorisk märkning för överensstämmelse för särskilda produkter som säljs inom European Economic Area (EEA) och har funnits sedan 1985. CE märkningen finns också på produkter som säljs utanför EEA, men som är tillverkade i, eller designade att säljas inom EEA. Detta gör att CE märkningen är känd i hela världen, även för människor som inte är bekanta med European Economic Area.