Certifiering

GREENTECH

Greentech

Med GREENTECH visar FAAC på de system eller produkter som är kombinerade av den senaste utvecklingen för styrkort, mekanisk utveckling samt patenterade innovativa lösningar som bidrar till en markant reducering av energiförbrukning och installationskostnader såsom:

  • Användande av högeffektiv, växlande strömförsörjning istället för traditionella laminerade eller toroida transformatorer på styrkorten.
  • För våra skjutgrindsmotorer (Cyclo – FAAC Patent) har vi mekanisk effektivitet på 80%, vilket är mer än dubbelt jämfört med traditionella system.
  • Optimerade system (energibesparande) för öppnings- och stängningstider för våra skjutdörrsautomatiker.
  • Styrkort som ställer sig i standby läge för att spara ström när automatiken inte används.
  • SAFEcoder absolut encoder (FAAC Patent) för att minska gångtider.

Målet är att minska miljöpåverkan samt påtagliga fördelar för användaren som märkbar besparing av energikostnader för driften av systemet. Allt ovan är gjort utan att den höga prestanda nivån har äventyrats i FAACs automatiserade system.