Certifiering

ISO

ISO

ISO (International Organization for Standardization) är en organisation som utarbetar standarder för framförallt näringslivet med syftet att underlätta tillverkning, utveckling och handel med produkter och tjänster.

 

Vad innebär det att vara ISO certifierad?

I förlängningen visar certifikatet på att företaget värdesätter och strävar efter att skapa ordning, struktur och systematik. En ISO certifiering betyder alltså att företaget har tillämpat kraven och arbetar enligt vad som anses som bäst praxis i den verksamma branschen. Detta skapar i sin tur förtroende hos kunder.