Certifiering

OMNIDEC

Identifierar produkter som har ett integrerat, universellt radiokodsystem.