Certifiering

SAFEZONE

Safezone

Med SAFEzone identifierar FAAC ledande system för enklare installation av automations system i enlighet med de gällande europeiska kraven på säkerhet. (Maskindirektivet 2006/42/EC). SAFEzone inkluderar ett sortiment av FAAC lösningar (hydrauliska- och elektromekaniska motorspel med 24Vdc och 230 Vac strömförsörjning) som, med användande av de nya styrkorten och/eller nya produkter som absolut encoder SAFEcoder (FAAC Patent), bidrar till att nyinstallationer uppfyller kraven i de europeiska normerna, men som även kan användas till att uppgradera befintliga installationer utan att behöva byta ut befintliga motorspel.