FÖRSÄLJNING & FÖRETAGSLEDNING

Försäljning

Här kan du kontakta våra säljare

Division GO – Gate Operators: Portar, grindar, bommar och pollare
 • Specialist på: Grind, Bom, Pollare
 • Björn Nilsson
 • 0435-779511
 • bjorn@faac.se
 • Specialist på: Port
 • Henrik Gustavsson
 • 0435-779509
 • henrik@faac.se
 • Säljassistent
 • Hampus Olsson
 • 0435-779506
 • hampus@faac.se
Division PD – Pedestrian Doors: Slagdörrar och skjutdörrar
 • Försäljning Mälardalen, Svealand, Norrland
 • Fredrik Bergqvist
 • 0435-779533
 • fredrik@faac.se
 • Försäljning Södra Götaland
 • Tony Bokeroth
 • 0435-779534
 • tony@faac.se
 • Försäljning Norra Götaland
 • Johan Nyander
 • 0435-779585
 • johan@faac.se

Företagsledning

Företagsledning
 • VD och marknadsansvarig
 • Ola Hansson
 • 0435-779503
 • ola.hansson@faac.se
 • Controller
 • Monika Friberg
 • 0435-779508
 • monika@faac.se
 • Teknisk Chef
 • Ulf Ivarsson
 • 0435-779502
 • ulf.ivarsson@faac.se